ČeštinaNěmčina
 
Kategorie produktů
Kategorie produktů
Kategorie produktů

Půjčovní řád

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci půjčení (párty stanu) vzniká podpisem smlouvy o pronájmu a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.

1) Pro uzavření smlouvy je třeba, aby nájemce:
a) byl starší 18-ti let
b) předložil 2 platné doklady určující jeho totožnost (za průkaz totožnosti se považuje občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list, služební průkaz policie)
c) v případě, že se jedná o podnikatele, a to jak FO tak PO, je pro určení totožnosti postačující kopie živnostenského oprávnění nebo výpis z obchodního rejstříku. Dále je nutné určit odpovědnou osobu pravomocnou k podpisu smlouvy o pronájmu a k převzetí pronajaté věci
d) složil kauci určenou pronajímatelem.

2) Montáž i demontáž párty stanu provádí pronajímatel.

3) Nájemce je povinen vrátit párty stan v původním stavu.

4) V případě poškození, uhradí nájemce vzniklou škodu v plné výši, avšak minimálnì paušální částkou 2 000 Kč včetně DPH.

5) Zpětné převzetí nepoškozeného párty stanu v souladu s půjčovním řádem potvrdí pracovník pověřený k převzetí v zápùjčním listu.

6) Půjčovné je účtováno sazbou dle platného ceníku.

7) Technický stav půjčovaného párty stanu je kontrolován pronajímatelem i nájemcem při vydávání i při vracení a případné závady se uvedou v půjčovní smlouvě (závady, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání).

 
Nákupní košík

Košík je prázdný

Rychlé vyhledávání
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
Měna
 
0
774 835 101
ČeštinaNěmčina
Měna
 
© Email: info@camotex.cz Tel.: +420 774 835 101